رستوران های زنجیره ای علاالدین

طراحی و اجرای رستوران های زنجیره ای علاالدین

طراحی و ساخت فست فود سنتی علاالدین

طراحی و ساخت تمام شعب رستوران های علاالدین , طراحی فست فود سنتی علاالدین , دیزاین رستوران و فست فود ها ی علاالدین 

 ALAEDDIN RESTAURANT CHAINS

تمامی شعب 

کارفرما جناب آقای علاالدین