طراحی و ساخت مجموعه غذایی سیلوانا

طراحی و اجرای کافه رستوران زیگورات

طراحی کافه رستوران زیگورات تلفیق سبک های صنعتی و نئوکلاسیک

 

 ZIGGURAT CAFE RESTAURANT 

کارفرما : جناب دکتر نساجپور

واقع در استان اصفهان

طراحی و اجرای رستوران زیگورات سبک صنعتی 

طراحی رستوران سبک نئوکلاسیک ، طراحی رستوران مدرن ، طراحی رستوران صنعتی ،طراحی و اجرای مجموعه غذایی سیلوانا