راه اندازی رستوران

راه اندازی رستوران

گروه معماری فتحی طراح و مجری بزرگترین و حرفه ای ترین رستوران های ایران.

چگونه یک رستوران راه اندازی کنیم ؟

1. مفهوم و برند رستوران را انتخاب کنید.

2. منو خود را تشکیل دهید.

3. برنامه تجاری رستوران بنویسید.

4. دریافت بودجه.

5- مکان را انتخاب کنید و یک فضای تجاری را اجاره کنید.

6. مجوزها و اجازه نامه ها از ارگان های اماکن، بهداشت و ...

7. یک تأمین کننده تجهیزات و مواد غذایی پیدا کنید.

8. چیدمان رستوران را طراحی کنید.

9. کادر و نیروی کاری مناسب استخدام کنید.

10. رستوران خود را تبلیغ کنید.

11. میزبان یک افتتاحیه نرم باشید "سافت اوپنینگ" .

 
 
 
Web Analytics