طراحی داخلی رستوران restaurant interior design concept

طراحی داخلی رستوران کاسپین

طراحی دکوراسیون داخلی رستوران کاسپین, طراحی رستوران 

 Caspian Restaurant Design

تهران - نیاوران - خیابان مژده - کوچه درمان

کارفرما جناب آقای صابری